Okres lata dla hodowców koni oraz bydła jest momentem gromadzenia zapasów na cały rok. Szczególnie w tym momencie warto rozważyć zależność jakości siana od procesu technologicznego jego produkcji. Obecnie jest niemożliwe by znaleźć gospodarza, który zajmuje się...